# نستله

اعتراض بسیج دانشجویى دانشگاه امیرکبیر به سخنان پورمحمدى

متن نامه بسیج دانشجویى دانشگاه صنعتى امیرکبیر خطاب به مصطفى پورمحمدى رئیس سازمان بازرسى‏کل کشور به شرح ذیل است: جناب آقاى  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 41 بازدید