چرا اسرائیل بعد ازگذشت بیش از نیم قرن هنوز به حیات نامبارک خودادامه می دهد؟

آیا بخاطر داشتن سومین ارتش منظم دنیاست؟یا بخاطر داشتن صدها کلاهک هسته ای؟

برای پی بردن به جواب این سوال کمی به دور و بر خود نگاه کنیدو سر و ضع خویش را نظاره گر باشید.قریب به 60 سال از تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی می گذرد، دهها و صدها کنفرانس و اجلاس و نشست و همایش در جهان اسلام برگزار شده و هزارها قطعنامه و اعلامیه و بیانیه و طومار صادر گشته و خدا می داند چند بار رژیم اسرائیل محکوم شده است.

 اما... اما هنوز نام این رژیم بر نقشه ها خودنمایی میکند و بر سر زبانها می چرخد و در کشورهای دنیا سفارتخانه و در سازمانهای جهانی حق رای دارد و دائما در سازمان ملل قطعنامه صادر میکند و علیه این کشور و آن کشور موضع می گیردو... و  هر روز حلقه محاصره را بر ملت فلسطین تنگتر و روز به روز نسل کشی  مردمان ستمدیده این سرزمین را بیشتر و خانه هایشان را خراب و فرزندانشان را آواره می کندو...

می دانید چرا؟فکر می کنید چرا اسرائیل بعد از گذشت بیش از نیم قرن هنوز به حیات نا مبارک خور ادامه می دهد؟ آیا بخاطر داشتن سومین ارتش منظم دنیاست؟یا بخاطر داشتن صدها کلاهک هسته ای؟

/ 0 نظر / 20 بازدید